prof. MAREK REJMAN – przewodniczący

prof. Piotr SIERMONTOWSKI – v-ce przewodniczący

prof. Arkadiusz STANULA – v-ce przewodniczący

prof. Andrzej KRZYSZKOWSKI – honorowy przewodniczący

dr Anna KWAŚNA – sekretarz

prof. Ewa DYBIŃSKA

dr Marcin KACA

dr Renata KRAJEWSKA

prof. Zbigniew ŁUKASIK

dr Piotr MAKAR

dr Iwona MICHNIEWICZ

dr Roman MICHNIEWICZ

prof. Romuald OLSZAŃSKI

prof. Andrzej OSTROWSKI

prof. Dariusz PATER

dr Adam PŁACZEK

prof. Stanisław PRZYBYLSKI

dr Adam RURAK

prof. Elżbieta SAŁATA

prof. Dariusz SKALSKI

dr Mieczysław SZATANEK

prof. Janusz ŚLUSARSKI

prof. Jerzy TELAK

prof. Oksana TELAK

prof. Wojciech WIESNER

prof. Ihor ZANEVSKY

dr Ewa ZIELIŃSKI

prof. Aleksandra ŻEBROWSKA

insp. dr Andrzej ŻYLIŃSKI