prof.  Jerzy TELAKprzewodniczący
prof. Piotr SIERMONTOWSKI – vc przewodniczący
prof.  Dariusz SKALSKI – vc przewodniczący
mgr Sylwester KULIŃSKI – sekretarz

prof.  Ewa DYBIŃSKA
gen. bryg. prof.  Ryszard HAĆ
prof. Piotr KISIELEWSKI
dr Renata KRAJEWSKA
prof. Andrzej KRZYSZKOWSKI
dr Marek KOWALCZYK
dr Anna KWAŚNY
dr Andrzej MARCINIUK
dr Iwona MICHNIEWICZ
dr Roman MICHNIEWICZ
prof.  Romuald OLSZAŃSKI
prof.  Andrzej OSTROWSKI
prof.  Dariusz PATER
dr Ewa PIOTROWSKA-CAŁKA
dr Adam PŁACZEK
prof.  Stanisław PRZYBYLSKI
prof.  Marek REJMAN
dr Adam RURAK
prof.  Elżbieta SAŁATA
prof.  Arkadiusz STANULA
dr  Mieczysław SZATANEK
dr Zdzisław SZWARC
prof.  Janusz ŚLUSARSKI
dr Oksana TELAK
prof.  Wojciech WIESNER
dr Tomasz ZALEWSKI
dr Jacek ZBOINA
dr Ewa ZIELIŃSKI
dr Grzegorz ZIELIŃSKI
prof.  Ihor Zanevskyy