Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularz zgłoszeniowego do 5 stycznia 2023 roku.

Program konferencji oraz link do wydarzenia zostanie przesłany do 6 stycznia 2023 roku uczestnikom, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy.

Uczestnicy konferencji mogą zgłaszać chęć opublikowania artykułów w:

  1. Monografii Instytutu Naukowo-Wydawniczego Spatium (20 ptk.)– koszt za publikację 1 artykułu wynosi 500 PLN;
  2. Czasopiśmie Polish Hyperbaric Research (100 pkt.)– koszt za publikację 1 artykułu nadesłanego w języku polskim i angielskim (na poziomie native speaker) 2000 PLN; artykułu nadesłanego tylko w języku polskim 3000 PLN.

Warunki publikacji i wskazówki dla Autorów: www.phr.net.pl

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP: 796 295 80 69
Regon: 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje:  Zimowaszkola 2023 imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com