Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

  1. Zgłoszenie wystąpień do 5 lutego 2021 roku
  2. Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 5 lutego 2021 roku.
  3. Program konferencji zostanie nadesłany do 8 lutego 2021 roku uczestnikom którzy zgłosili wystąpienie oraz wnieśli opłatę.
  4. Po terminie 10 lutego 2021 roku nie dokonujemy zwrotu wniesionych opłat.

Opłaty konferencyjne:

Podstawowa częściowa opłata za uczestnika konferencji – 50 zł (opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji w formie zdalnej)

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w Monografii wydawnictwa Spatium– koszt art. 400 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP: 796 295 80 69
Regon: 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje:  Zimowaszkola 2021 imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com