Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

oraz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie,

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie