Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

oraz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie