Strona główna

Szczegółowy program konferencji do pobrania wkrótce

Zapraszamy wszystkich zajmujących się naukowo, zawodowo zagadnieniami z zakresu sportów wodnych, ratownictwa wodnego, rekreacją i rehabilitacją w wodzie na konferencję:

Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie 

pod patronatem

Rektora UTH w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika

Konferencja odbędzie się  w dniach 8-10 stycznia 2017 roku w Szczyrku.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa człowieka w środowisku wodnym, funkcjonowania w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach.

1. SPORTY WODNE
. technika i biomechanika pływania,
. inżynieria w sportach wodnych,
. metodyka nauczania,
. motywacja w sporcie -stany psychiczne,
. fizjologia wysiłku fizycznego,
. logistyka w sporcie,
. rozwiązania systemowe w sporcie,
. metody treningowe -optymalizacja,
. analiza wyniku.

2. RATOWNICTWO WODNE
. analiza zdarzeń i wypadków,
. procedury bezpieczeństwa,
. logistyka akcji ratunkowej,
. efektywność i optymalizacja,
. współdziałanie służb ratowniczych,
. profilaktyka,
. prognozowanie stanów zagrożeń,
. analizy metod szkoleniowych,
. zagrożenia i stany emocjonalne.

3. REHABILITACJA
. analiza zdarzeń i wypadków,
. dobór metody rehabilitacji,
. urazy wywołane wysiłkiem fizycznym,
. mechanizm urazu i rehabilitacji w wodzie,
. analiza zjawisk fizycznych w wodzie,
. optymalizacja wysiłku w procesie rehabilitacji,
. analiza anatomicznych ograniczeń wysiłku,
. diagnoza stanu i profilaktyka,
. problemy w rehabilitacji sportowców.