XXXV Konferencja naukowa pt.:

,,Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

10 styczeń 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA:

PROGRAM KONFERENCJI

dr hab. inż. Elżbieta SAŁATA, prof. UTH Radom – Przewodnicząca Komitetu Patronackiego

prof. dr hab. Sławomir BUKOWSKI, Rektor UTH w Radomiu

nadinsp. dr hab. Iwona KLONOWSKA, Rektor WSPOL Szczytno

gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR, Rektor LAW Dęblin

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia zarówno naukowe jak i praktyczne. Planowana debata powinna zapewnić specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym, narodowym i lokalnym w zakresie o bezpieczeństwie zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych, w szczególności sportach wodnych, ratownictwie, rekreacji i rehabilitacji w wodzie.

Uczestnicy konferencji będą poszukiwać rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji będzie zaprezentowanie wyników prowadzonych analiz i prac naukowo-badawczych. Tematyka konferencji obejmuje problematykę związaną z bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku wodnym, i nad wodą oraz wpływem czynników zewnętrznych, i wewnętrznych na stany zdrowotne, fizyczne, i psychiczne osób korzystających z różnych form pobytu w wodzie i nad wodą. Główne bloki tematyczne:

SPORTY WODNE

 • technika i biomechanika pływania
 • inżynieria w sportach wodnych
 • metodyka nauczania
 • motywacja w sporcie – stany psychiczne
 • fizjologia wysiłku fizycznego
 • logistyka w sporcie
 • rozwiązania systemowe w sporcie
 • metody treningowe – optymalizacja
 • analiza wyniku

RATOWNICTWO WODNE

 • analiza zdarzeń i wypadków
 • procedury bezpieczeństwa, logistyka akcji ratunkowej
 • efektywność i optymalizacja
 • współdziałanie służb ratowniczych
 • profilaktyka
 • prognozowanie stanów zagrożeń
 • analizy metod szkoleniowych
 • zagrożenia i stany emocjonalne
 • profilaktyka

REHABILITACJA

 • analiza zdarzeń i wypadków w wodzie, i nad wodą
 • rehabilitacja z wykorzystaniem środowiska wodnego
 • urazy wywołane w środowisku wodnym i nad wodą
 • analiza zjawisk i procesów w wodzie
 • problemy w rehabilitacji sportowców uprawiających sporty wodnePartnerzy konferencji: