XXXIII Konferencja naukowa pt.:

,,Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

10 luty 2021 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia zarówno naukowe jak i praktyczne. Planowana debata powinna zapewnić specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym, narodowym i lokalnym w zakresie o bezpieczeństwie zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych, w szczególności sportach wodnych, ratownictwie, rekreacji i rehabilitacji w wodzie.Honorowy Komitet Patronacki:

dr hab. inż. Elżbieta SAŁATA, prof. nadzw. UTH Radom
Przewodnicząca Komitetu Patronackiego


prof. dr hab. Sławomir BUKOWSKI
Rektor UTH w Radomiu

dr Mieczysław SZATANEK
wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

dr Jacek DEMBIŃSKI
Kanclerz – prof. WSEWS

Uczestnicy konferencji będą poszukiwać rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji będzie zaprezentowanie wyników prowadzonych analiz i prac naukowo-badawczych. Tematyka konferencji obejmuje problematykę związaną z bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku wodnym, i nad wodą oraz wpływem czynników zewnętrznych, i wewnętrznych na stany zdrowotne, fizyczne, i psychiczne osób korzystających z różnych form pobytu w wodzie i nad wodą. Główne bloki tematyczne:

SPORTY WODNE

 • technika i biomechanika pływania
 • inżynieria w sportach wodnych
 • metodyka nauczania
 • motywacja w sporcie – stany psychiczne
 • fizjologia wysiłku fizycznego
 • logistyka w sporcie
 • rozwiązania systemowe w sporcie
 • metody treningowe – optymalizacja
 • analiza wyniku

RATOWNICTWO WODNE

 • analiza zdarzeń i wypadków
 • procedury bezpieczeństwa, logistyka akcji ratunkowej
 • efektywność i optymalizacja
 • współdziałanie służb ratowniczych
 • profilaktyka
 • prognozowanie stanów zagrożeń
 • analizy metod szkoleniowych
 • zagrożenia i stany emocjonalne
 • profilaktyka

REHABILITACJA

 • analiza zdarzeń i wypadków w wodzie, i nad wodą
 • rehabilitacja z wykorzystaniem środowiska wodnego
 • urazy wywołane w środowisku wodnym i nad wodą
 • analiza zjawisk i procesów w wodzie
 • problemy w rehabilitacji sportowców uprawiających sporty wodnePartnerzy konferencji:

Schiller POLAND Sp. z o.o.

PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe

Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie